Mikä on logo?

Mihin logoa tarvitaan?


Logo on yrityksen nimi visuaalisessa muodossa. Kun ihminen käyttää näköaistiaan, hän luokittelee, lokeroi ja lajittelee näkemäänsä erilaisiin lokeroihin. Usein ihminen tekee tätä alitajuisesti ja laittaa esimerkiksi ihmisiä, esineitä ja asioita tiettyihin lokeroihin tietoisuudessaan. Koska yritys ei usein näytä miltään eikä sillä ole ääriviivoja, olisi siitä vaikea luoda mitään käsitystä ilman nimeä ja sen visuaalista presentaatiota, logoa. Jotta yritys antaisi hyvän ja luotettavan ensivaikutelman ja jotta ihmiset voisivat muistaa ja erottaa yrityksen muista samoja palveluja myyvistä yrityksistä, sillä pitää olla erottuva logo ja yritysilme, eli visuaalinen brändi-identiteetti.

Logosuunnittelussa on yleensä kolme eri pääsuuntausta; tekstilogo, tekstilogo graafisella elementillä tai liikemerkillä ja vaakunatyyppinen tai kuvaan pohjautuva ratkaisu.

Tekstilogo

Tämä on yleisin lähestymistapa logosuunnitteluun. Logoon valitaan typografia eli fontti, sekä värimaailma. Usein fontti on kustomoitu, eli valmiista fontista suunniteltu hieman poikkeava toteutus, tai sitten asiakkaalle voidaan suunnitella logoon aivan oma fonttinsa.

Tekstilogo
graafisella
elementillä

Tekstilogo, jossa on mukana joko tekstiin liittyvä graafinen elementti tai sitten liikemerkki, jota voi käyttää logon yhteydessä ja/tai erikseen.

Vaakuna-
tai muu
kuvalogo

Vaakunatyyppiset ja muut graafisemmat ja persoonallisemmat ratkaisut ovat trendikkäitä. Vaakunat ja ”insigniat” sopivat hyvin lifestyle-tuotteille ja -palveluille sekä toisaalta konservatiivisiin ilmeisiin johon vaakunat ovat alunperin kirjaimellisesti tarkoitettukin.

Miten logo suunnitellaan?

Logon suunnittelu on prosessi.


Kun yrityksen logoa ja brändi-identiteettiä ryhdytään suunnittelemaan, se ei ole baskeri päässä pensselöimistä, vaan johdonmukainen prosessi.

1. Kartoitus- ja analyysivaihe

Logon ja yritysilmeen suunnittelu alkaa yrityksen tarpeiden ja toiveiden kartoittamisesta, asiakkaiden ja kilpailijoiden, sekä ympäröivän kulttuurin analysoinnista ja oman yrityksen sijoittamisesta kilpailukenttään.

2. Ideointi- ja suunnitteluvaihe

Kun yrityksen tarina, positiointi, differointi ja luovat ideat alkavat muodostua, niitä aletaan kiteytettämään visuaalisiksi konsepteiksi, eli eri lähestymistavoiksi logosuunnitteluun.

3. Iterointi- ja viimeistelyvaihe

Suunnittelemme erilaisia lähestymistapoja aiheesta, kunnes asiakas on tyytyväinen johonkin esittämistämme ideoista. Tästä lähdemme viimeistelemään lopullista logoa ja yritysilmeen elementtejä, jotka toimitamme asiakkaalle hänen halutuamissaan formaateissa.

Tarvitseeko yrityksenne logon?

Täytä allaoleva lomake, niin keskustellaan yrityksenne tarpeista. Kiitos jo etukäteen!