Digisähkö | Markkinointitoimisto Push! Oy

Digisähkö

Taloautomaatioon erikoistunut sähköurakointiyritys sai meiltä upean yritysilmeen.

img-1413
Skandinaavista selkeyttä

Digisähkö Oy


Uudella taloautomaatioon erikoistuneella sähköurakointiyrityksellä Digisähköllä oli luonnosmainen logo ja yritysilme, jonka saimme kirkastettavaksi ja viimeisteltäväksi. Logon ja yritysilmeen suunnittelun lisäksi olemme valokuvanneet, suunnitelleet käyntikortit, lomakepohjat, tarjouskansiot, ikkunateippaukset ja useita lehtimainoksia sekä esitteitä heidän markkinointinsa ja myyntinsä tueksi.

Suunnittelemamme ilme ja markkinoinnin sekä mainonnan toimenpiteet perustuvat selkeydelle ja helppoudelle. Monimutkaisten ja teknisten asioiden tuomat hyödyt ja elämykset loppukäyttäjälle menevät teknisen jargonin edelle.